Čo je HL7?

HL7 a jeho členovia poskytujú rámec (a súvisiace normy) pre výmenu, integráciu, zdieľanie a získavanie elektronických zdravotných údajov. Tieto normy definujú spôsob výmeny informácií z jednej strany k druhej, nastavujú jazyk, štruktúru a typy údajov potrebné pre bezproblémovú integráciu medzi systémami. Normy HL7 podporujú klinickú prax a riadenie, poskytovanie a hodnotenie zdravotných služieb. Používanie HL7 noriem je vo svete najrozšírenejšie.

HL7 International

  • Organizácia založená 1987 v USA
  • Aktuálne zastúpenie vo viac ako 50 krajinách
  • Od 1994 akreditovaná ako SDOs (Standards Developing Organizations) v zdravotníctve zo strany ANSI a ISO
  • Nezisková organizácia, dobrovoľní členovia zo strany PZS, vendorov, univerzít, poradcov a iných zainteresovaných strán
  • Členovia z viac ako 50 krajín
  • Ďalšie informácie o štandarde HL7 nájdete na web stránkach HL7 International.

HL7 Europe

Zastúpenie v 22 krajinách

Podpora HL7 štandardov zo strany Európskej komisie:

  • HL7 Europe je zapojené do väčšiny európskych projektov v oblasti interoperability
  • HL7 štandardy (CDA, FHIR) – sa používajú pri cezhraničnej výmene zdravotnej dokumentácie (ePrescription/eDispensation, Patient Summary) a sú plánované pre nové scenáre (eLAB, Hospital Discharge Reports, PAX, PAX Reports) 
Ďalšie informácie o HL7 Europe sú dostupné na ich web stránke.

Nástroje a školenia

Ďalšie informácie k nástrojom HL7 sú dostupné na stránke HL7 International.

Ďalšie informácie k školeniam k HL7 sú dostupné na stránke HL7 International.

® Health Level Seven and HL7 are registered trademarks of Health Level Seven International, registered with the United States Patent and Trademark Office.