NAŠA MiSIA

Misiou občianskeho združenia Digital Health Slovakia je podpora štandardizácie v oblasti interoperability v slovenskom zdravotníctve.

Digital Health Slovakia zastrešuje HL7 Slovensko ako zastúpenie štandardizačnej organizácie HL7 International na Slovensku.

Naše aktivityPodporujeme interoperabilitu a štandardizáciu v oblasti digitálneho zdravotníctva

Podporujeme vytvorenie udržateľného zdravotníctva zameraného na občana

Budujeme komunitu používateľov štandardov v oblasti digitálneho zdravotníctva, PPP - public-private-partnerships, a Vytvárame prepojenia medzi oblasťou zdravotníctva a IT

Podporujeme vzdelávanie, vedu a výskum v oblasti zdravotníctva

Spolupracujeme so zahraničnými a slovenskými inštitúciami a organizáciami, ktoré podporujú rozvoj digitálneho zdravotníctva a interoperability v Európe a vo svete, predovšetkým so štandardizačnými a akreditačnými organizáciami ako HL7 International, HL7 Europe
 

Náš Tím

Eva Sabajová

Prezidentka Digital Health Slovakia a HL7 Slovakia

Jozef Kalužay

Člen prezídia Digital Health Slovakia a HL7 Slovakia

Michal Juhás

Viceprezident Digital Health Slovakia a HL7 Slovakia

Jakub Jamnický

Predseda technickej komisie Digital Health Slovakia a HL7 Slovakia

Dmitry Etin

Technický poradca pre Digital Health Slovakia a HL7 Slovakia

Partneri

Založenie HL7 Slovensko pri OZ Digital Health Slovakia podporili zástupcovia:

Digital Health Slovakia je Členom: