Prečo sa stať členom?

Členstvo v Digital Health Slovakia poskytuje vendorom, štátnym inštitúciám, farmaceutickým firmám, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, start-up firmám, konzultačným firmám a ďalším svojim členom mnohé benefity, najmä:

 
Byť súčasťou slovenskej a zároveň medzinárodnej komunity expertov
Byť pri zdroji informácií o pripravovaných štandardoch pre interoperabilitu a mať možnosť ich spoluvytvárať
Používať ochranné známky HL7 International ako napr. HL7® a FHIR® ako značku kvality pre svoje produkty alebo služby
Prístup ku kompletnej špecifikácii štandardov HL7
Zľavy na školenia, webináre a stretnutia organizované HL7 International a Digital Health Slovakia
Mať prístup k “Best Practices” z rozvinutejších krajín
Príležitosti na propagáciu svojich skúseností

Typy členov a ročné členské

Fyzická osoba

členské 85 EUR

Právnická osoba s menej ako 50 zamestnancami

členské 450 EUR

Právnická osoba s 50 a viac zamestnancami

členské 900 EUR

Ako sa stať členom?

Pre ďaľšie informácie o členstve, prosím, kontaktujte DHS emailom na:
info@digitalhealthslovakia.com